Podziękowanie

  Wszystkim osobom które wpłaciły na rzecz Stowarzyszenia '' Nadzieja " w Olsztynie 1.5% podatku dochodowego za 2022 rok serdecznie dziękujemy .

Dziękujemy również Darczyńcom za zrozumienie, pomoc, okazane serce oraz bezinteresowne wsparcie. Daje nam wiarę, że nie jesteśmy sami, że możemy liczyć na pomoc osób, którym nie jest obojętny los drugiego człowieka.