W sierpniu 2010 roku realizowaliśmy program finansowany przez Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień. W programie „Wymarzone Wakacje” brało udział 15 młodych ludzi w wieku od 10 do 20 lat.

Celem tego programu było oderwanie dzieci od traumatycznego środowiska, poprawa warunków zdrowotnych i profilaktyczna praca z dziećmi i młodzieżą. Program stanowił formę pomocy dziecku poprzez aktywne zagospodarowanie wolnego czasu. W czasie programu wykorzystano całą gamę zabaw psychoedukacyjnych i integracyjnych. Zabawy integracyjne były powiązane z poznaniem szlaków turystycznych oraz regionu Warmii i Mazur. Odbyły się wycieczki do Galindii, Krutyni i Kadzidłowa. Zajęcia sportowe odbywały się głównie w plenerze i dawały dzieciom możliwość odprężenia się po nerwowych godzinach spędzonych w szkole.

  • krutynia2010_01
  • krutynia2010_02
  • krutynia2010_03
  • krutynia2010_04
  • krutynia2010_05
  • krutynia2010_06
  • krutynia2010_07
  • krutynia2010_08
  • krutynia2010_09
  • krutynia2010_10