Stowarzyszenie '' Nadzieja'' podpisało umowę z Energa Operator w Olsztynie na wykonanie przebudowy sieci średniego napięcia , która przebiega nad działką. .Wykonanie prac nastąpi w ciągu 10 tygodni od daty przekazania opłaty za wykonanie usługi. 28 lipca 2017r  została przekazana opłata na konto Energa Operator SA. Środki finansowe pochodziły z 1% a także z darowizn i wpłat rodziców.