22 grudnia 2017 Energa w Olsztynie dokonała odbioru przebudowy sieci średniego napięcia. Zostały zamontowane nowe słupy, różne zabezpieczenia, szafka i transformator.